Jamon, jamon Marilyn

charcuteria+lled%25C3%25B3+monfort
Fotografia de l’aparador de la Charcuteria Lledó Monfort de Palma de Mallorca. Marilyn Jamona.
El 23 de març del 2007, 29 treballadors de la plantilla de l’empresa Joselito, de Guijuelo (Salamanca), varen ser agraciats amb 41 milions d’euros, del sorteig de l’Euro millones. Això és 235 milions de pessetes (perquè jo segueixo comptant en pessetes) per cap. El que va succeir, a ningú el va sorprendre a la zona: la plantilla va deixar l’empresa, i l’empresa es va quedar sense plantilla, perdent amb això als seus millors professionals. Atès que un pernil de Joselito té uns tres anys de maduració, els pernils que van sortir al mercat el 2010 i el 2011, ja corresponien als manufacturats per la nova plantilla de l’empresa. Asseguren els entesos que el pernil Joselito actual, ja no és el mateix d’abans, a més de que hi va haver una partida amb un defecte d’elaboració, concretament en el procés del sangrado (Sangrado o escorregut del pernil es realitza amb pressió manual, seguint l’artèria femoral i safena. Amb això es pretén eliminar les restes de sang que crearien un pH neutre i afavoririen el creixement de microorganismes, alterant la peça durant el processat) que es tradueix en que les peces desprenen una olor desagradable en tallar el pernil. També trobem grans partides de pernils Joselito en grans magatzems majoristes, d’un any menys de curació del que és habitual, i de qualitat diferent de la que ens tenia acostumats aquesta casa. Temps difícils per a tothom.

Sembla però, que l’empresa Pernilera a tenir en compte ja, i en el futur, són els productes de Jamones Lazo, productes ibèrics de gla absolutament magnífics.

Versión castellana
Fotografia del escaparate de la Charcuteria Lledó Monfort de Palma de Mallorca. Marilyn Jamona.El 23 de marzo de 2007, 29 trabajadores de la plantilla de la empresa Joselito, de Guijuelo (Salamanca), fueron agraciados con 41 millones de euros, del sorteo del Euro millones. Esto es 235 millones de pesetas (porque yo sigo contando en pesetas) por cabeza. Lo que sucedió, a nadie le extrañó en la zona: la plantilla dejó la empresa, y la empresa se quedó sin plantilla, perdiendo con ello a sus mejores profesionales. Considerando que un jamón de Joselito tiene unos tres años de maduración, los jamones que salieron al mercado el 2010 y el 2011, ya correspondían a los manufacturados por la nueva plantilla de la empresa. Aseguran los entendidos que el jamón Joselito actual, ya no es lo mismo de antes, además de que hubo una partida con un defecto de elaboración, concretamente en el proceso del sangrado (Sangrado o escurrido del pernil se realiza con presión manual, siguiendo la arteria femoral y safena. Con ello se pretende eliminar los restos de sangre que crearían un pH neutro y favorecerían el crecimiento de microorganismos, alterando la pieza durante el procesado) que se traduce en que las piezas desprenden un olor desagradable al cortar el jamón. También hay partidas de jamones Joselito en grandes almacenes mayoristas, de un año menos de curación y de calidad distinta a la que nos tiene acostumbrados esta casa. Tiempos difíciles para todos.

Parece ser que la empresa jamonera a tener en cuenta ya, y en el futuro son los productos de Jamones Lazo, productos ibéricos de bellota absolutamente magníficos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content