El Projecte Europeu WILDWINE

El Projecte Europeu WILDWINE(EU-FP7-SME-2012) té com objecte d’estudi els microorganismes presents al raïm i que poden ser utilitzats com a iniciadors de les fermentacions víniques.
Fins ara els microorganismes s’han vingut inoculant als mostos en forma de soques pures, per tal de donar unes característiques especifiques als vins finals. El projecte WILDWINE proposa la utilització d’un conjunt de microorganismes (llevats Saccharomyces, No-Saccharomyces, i bacteris làctics), que són el producte d’analitzar aquells que estan presents i adaptats a les condicions locals.
Cal destacar que aquesta aproximació està dirigida a la producció de vins que tinguin unes característiques que responguin a la tipicitat de la zona. Per això es farà una anàlisi en profunditat de les poblacions microbianes obtingudes en diferents zones del Priorat de les varietats més característiques (Garnatxa i Carinyena) obtingudes de conreus amb un màxim respecte al medi ambient. Això permetrà que els còctels de microorganismes produïts puguin ser utilitzats per la producció de vins orgànics i ecològics.
El projecte està coordinat per la Fundació Nacional de la Recerca de Grècia i incorpora, a més de les zones gregues, les zones del Piemont (Itàlia), de Bordeus (França) i el Priorat. En totes aquestes zones hi són presents les associacions d’empreses, empreses individuals i les Universitats o centres de recerca. Al Priorat hi participen el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat, l’empresa Ferrer-Bobet i la Universitat Rovira i Virgili.
Aquesta participació distingeix el Priorat juntament amb les altres grans zones productores de vins europees i permetrà interaccionar amb aquestes altres zones en innovació i intercanviar opinions i maneres de fer presents a altres països. (Font: Cupatges)
Versión Castellana
Proyecto Wildwine
El Proyecto Europeo WILDWINE incluye el Priorat como una de las zonas de estudio para el Proyecto Europeo WILDWINE (EU-FP7-SME-2012), que  tiene como objeto de estudio los microorganismos presentes en la uva y que pueden ser utilizados como iniciadores de las fermentaciones vínicas .
Hasta ahora los microorganismos se han venido inoculando a los mostos en forma de cepas puras, para dar unas características específicas a los vinos finales. El proyecto WILDWINE propone la utilización de un conjunto de microorganismos (levaduras Saccharomyces, No-Saccharomyces, y bacterias lácticas), que son el producto de analizar aquellos que están presentes y adaptados a las condiciones locales.
Cabe destacar que esta aproximación está dirigida a la producción de vinos que tengan unas características que respondan a la tipicidad de la zona. Por ello se hará un análisis en profundidad de las poblaciones microbianas obtenidas en diferentes zonas del Priorat de las variedades más características (Garnacha y Cariñena) obtenidas de cultivos con un máximo respeto al medio ambiente. Esto permitirá que los cócteles de microorganismos producidos puedan ser utilizados para la producción de vinos orgánicos y ecológicos.
El proyecto está coordinado por la Fundación Nacional de la Investigación de Grecia e incorpora, además de las zonas griegas, las zonas del Piamonte (Italia), de Burdeos (Francia) y el Priorat. En todas estas zonas están presentes las asociaciones de empresas, empresas individuales y las Universidades o centros de investigación. El Priorat participan el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Priorat, la empresa Ferrer-Bobet y la Universidad Rovira i Virgili.
Esta participación distingue el Priorat junto con las otras grandes zonas productoras de vinos europeas y permitirá interaccionar con estas otras zonas en innovación e intercambiar opiniones y maneras de hacer presentes en otros países.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content