L’Eggs, Prendre el pèl, de mica en mica.

l'eggs+paco+perez
L’Eggs, Prendre el pèl, de mica en mica.
Concretament, va ser al Restaurant Eggs, passeig de gracia, 116 de Barcelona. Però suposo que passa a altres restaurants. Són petits detalls, sense massa importància, però que fan que un perdi la confiança en un establiment. Perquè se sent enganyat.
Varem anar a sopar-hi. Fem la comanda i un cop servida la beguda, la cambrera ens porta l’aperitiu de la casa, segons ens diu, una crema de bolets amb una picada de bitxo.
El tastem i ens sembla una simple barreja de xampinyons amb formatge Philadelphia. En fi. Ens porten els primers plats, la veritat, es que ben presentats i elaborats.
A l’hora de pagar veiem que en el compte hi figura el concepte aperitiu amb un cost de 5,75€.
O sigui que l’aperitiu, que nosaltres ni havíem demanat, que ens el va portar la cambrera com a detall de la casa, resulta que no era cap detall, sinó que sense avisar, se li cobra a cada  client que seu a taula, ho demani o no, li agradi o no, vulgui o no.
A mi, de fet, Tant més que em cobrin 0.95€, 6€ o 12€; és el de menys i m’és igual, però trobo de mal gust cobrar per aquest concepte. Em sembla que és un abús de confiança, una petita presa de pel, una burla, per aconseguir uns euros mes al compte.
Una presa de pel, que no ens va agradar, que varem trobar lleig, i que en el nostre cas, no ens tornarà a passar. Almenys en aquest establiment.
Per cert, segons llegeixo a la pagina de l’agència catalana de consum:
http://www.consum.cat/temes_de_consum/bars_i_restaurants
Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com ara coberts, taula o similars.
En el cas que l’establiment cobri algun import en concepte de reserva anticipada del servei, cal informar el client del preu complet del servei de reserva, amb independència de quin sigui el mitjà emprat per fer-la efectiva.
En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com ara, per exemple, entrants.
I això ho trobem, Segons el decret 317/1994 DOGC.
Article 15
15.1 Els restaurants i els restaurants-bar han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s’han d’exhibir, redactats almenys en català,
Article 15.3 (…) no es podran cobrar conceptes com reserva, coberts, taula o similars.
Article 16
16.1 Els establiments de restauració han d’expedir factures obligatòriament; hi ha de constar els  diferents conceptes amb els seus respectius preus, per separat i en escriptura intel·ligible per al client, i no es poden cobrar altres serveis o conceptes no sol·licitats per aquest.
Per tant, no ens ha de fer cap vergonya pagar el compte, i seguidament demanar el full de reclamacions per denunciar aquest abús i burla al client i a l’administració.
Versión Castellana      
Eggs Tomar el pelo poco a poco .
Concretamente, fue en el Restaurante Eggs, Paseo de gracia, 116 de Barcelona. Pero supongo que pasa en otros restaurantes. Son pequeños detalles, sin demasiada importancia, pero que hacen que uno pierda la confianza en un establecimiento. Porque uno se siente engañado.
Fuimos a cenar. Realizada la comanda y una vez servida la bebida, la camarera nos lleva el aperitivo de la casa, según nos dice, una crema de setas con un salteado de guindilla.
Lo probamos y nos parece una simple mezcla de champiñones con queso Philadelphia. En fin…
Nos traen los primeros platos, la verdad, es que bien presentados y elaborados .
A la hora de pagar vemos que en la cuenta figura el concepto aperitivo con un coste de 5,75 € .
O sea que el aperitivo, que nosotros ni habíamos pedido, que nos lo trajo la camarera como detalle de la casa, resulta que no era ningún detalle, sino que sin avisar, se le cobra a cada cliente que está en la mesa, lo solicite o no , le guste o no , quiera o no .
A mí, de hecho, me da igual me cobren € 0,95, 6 € ó 12 €; es lo de menos pero encuentro de mal gusto cobrar por este concepto. Me parece que es un abuso de confianza, una pequeña tomadura de pelo, una burla , para conseguir unos euros más en la cuenta .
Una tomadura de pelo, que no nos gustó, que nos pareció feo, y que en nuestro caso, no nos volverá a pasar. Al menos en este establecimiento.

Por cierto , según leo en la página de la agencia catalana de consumo :
http://www.consum.cat/temes_de_consum/bars_i_restaurants/
Los establecimientos de restauración no pueden cobrar conceptos como cubiertos, mesa o similares.
En el caso de que el establecimiento cobre algún importe en concepto de reserva anticipada del servicio, se informará al cliente del precio completo del servicio de reserva, con independencia de cuál sea el medio empleado para hacerla efectiva .
En ningún caso se pueden cobrar servicios o conceptos no solicitados expresamente por el consumidor en el momento de hacer el pedido del servicio, tales como, por ejemplo, entrantes.
Y esto lo encontramos, según el decreto 317/1994 DOGC .
Artículo 15
15.1 Los restaurantes y los restaurantes -bar deben dar la máxima publicidad de los precios de los servicios que ofrecen, que deben exhibirse, redactados al menos en catalán ,
Artículo 15.3 (…) no se podrán cobrar conceptos como reserva, cubiertos, mesa o similares.
Artículo 16
16.1 Los establecimientos de restauración deben expedir facturas obligatoriamente, donde deben constar los diferentes conceptos con sus respectivos precios, por separado y en escritura inteligible para el cliente, y no se pueden cobrar otros servicios o conceptos no solicitados por éste.

Por tanto, no nos debe dar ningún apuro pagar la cuenta, y seguidamente pedir la hoja de reclamaciones para denunciar este abuso y burla al cliente ya la administración .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content