El Servei d’obertura, servicio de descorche

servei+d'bertura,+descorche

Llegeixo en el blog mileurismogourmet, una reflexió que fa l’autor sobre el concepte “descorche” en els restaurants, i que m’ha fet veure-hi un aspecte positiu, en el que no hi havia caigut.

Definim primer però, el concepte “descorche”.
Consulto a Joan Maria Romaní i Olivé, autor del llibre Diccionaridel vi i del Beure, (edicions la Magrana), i a Xavier Rull, autor del llibre Diccionari del vi, (editorial Enciclopèdia Catalana)
Segons m’explica en Joan Maria Romaní,  fa un parell de generacions, el “descorche” era una activitat de les noies de clubs de “senyoretes de companyia”, (també anomenats serveis d’amor tarifat o d’amistat remunerada),  que cobraven un tant per ampolla que feien obrir al client, teòricament sense haver d’oferir un altre tipus de serveis, serveis que no cal que descrigui ni ara ni aquí, perquè no crec que el lector necessiti més dades per a fer-se càrrec del que passa en aquests clubs, però si a aquestes alçades encara algú no es dona per assabentat, li recomano que abandoni aquesta lectura i acudeixi a una casa, adreça la qual li puc proporcionar, on per una suma raonable li satisfaran la seva curiositat, i d’altres apetències de molt més baixa índole.   
Nosaltres però, ens centrarem en un altre aspecte, més… gastronòmic.
A la restauració francesa, l’anomenen Droit de bouchon,i a la península Ibérica, “descorche”, que s’entén com a una tarifa que es cobra per obrir i servir l’ampolla de vi que ha portat el mateix client.
Podríem dir, que es cobra per servir el vi i per utilitzar la cristalleria de l’establiment. I la tarifa pot ser de preu per persona, o per ampolla.
La traducció que proposo a “descorche”, és la de servei d’obertura, que crec que és prou entenedora.     
Sovint, m’ha passat que vaig a un restaurant amb ganes de beure una bona ampolla de vi; arribat al restaurant, resulta que a la carta no hi ha cap ampolla que satisfagui la meva imperiosa necessitat de poder libar un vi adequat, cosa que suposa un petit disgust i decepció ( amb una davallada del meu estat d’ànim).
A vegades, trobem restaurants amb una carta amb plats extraordinaris, però amb una carta de vins, molt limitada o fins i tot, ridícula.
I a mi, com a amant del vi, quan no tinc una opció de vi correcte, el desencant que em provoca, fa que el menjar (per més bo que sigui), el restaurant (per més bonic que sigui) i el servei (per més atent que sigui), sigui percebut amb una valoració molt més baixa, i si algú em demana per la meva opinió del restaurant, aquest passa a formar part de la llista de “la-cuina-es-bona-però-no-tenen-vi”, i per tant, serà un restaurant el qual no contemplo com a opció de segona visita, ni com a recomanable.
En canvi, si tinc l’opció de portar-hi una bona ampolla de vi, això farà que el bon menjar del restaurant, l’entorn i el servei, siguin valorats en la seva correcta mesura, o fins i tot a l’alça, perquè l’alegria d’obrir una bona ampolla, fa que el record que perdura de l’experiència, sigui molt millor.
I també farà que hi torni.
I que el recomani.
El bon record, fa que el subconscient, (com diuen a TV3) el valori positivament, i el mal record, el subconscient l’elimina de la llista de possibles opcions. Això és així, li podeu preguntar a en Lluis Bassat.
Els publicistes sempre treballen en el fet que la percepció de marca, tingui connotacions positives, i això fa que el client, subconscientment, tingui la marca en consideració, i que la compri.
Per tant, si un restaurant  que permeti (i cobri, és clar) portar vi als seus clients, és més probable que el client marxi amb un millor record del restaurant (doncs ha menjat bé i ha begut bé), i per tant, que hi torni.
Aleshores doncs,  animo a tota la restauració del país, a incloure dins dels seus serveis, el concepte de servei d’obertura.
Potser aquell dia no vendreu tantes ampolles, però guanyareu clients.

Versión Castellana
Leo en el blog mileurismogourmet, una reflexión que hace el autor sobre el concepto “descorche” en los restaurantes, y que me ha hecho ver un aspecto positivo, en el que no había caído.
Definimos primero  el concepto ” descorche ” .
Consulto a Juan María Romaní i Olivé, autor del libro Diccionari del vi i del beure, (ediciones la Magrana), y a Xavier Rull, autor del libro Diccionari del vi, ( editorial Enciclopedia Catalana).
Según me cuenta Juan María Romaní, hace un par de generaciones, el “descorche” era una actividad de las chicas de clubes de “señoritas de compañía”, (también llamados servicios de amor tarificado o de amistad remunerada), que cobraban un tanto por botella que hacían abrir al cliente, teóricamente sin tener que ofrecer otro tipo de servicios, servicios que no hace falta que describa ni ahora ni aquí, porque no creo que el lector necesite más datos para hacerse cargo del que ocurre en este clubes, pero si a estas alturas todavía alguien no se da por enterado, le recomiendo que abandone esta lectura y acuda a una casa, cuya dirección  le puedo proporcionar, donde por una suma razonable le satisfarán su curiosidad, y otras apetencias de mucha más baja índole.
Nosotros, nos centraremos en otro aspecto, más … gastronómico .
En la restauración francesa, le llaman Droit de bouchon, y en la península Ibérica, “descorche”, que se entiende como la tarifa que se cobra por abrir y servir la botella de vino que ha llevado al propio cliente.
Podríamos decir, que se cobra por servir el vino y por utilizar la cristalería del establecimiento. Y la tarifa puede ser de precio por persona, o por botella.
A menudo, me ha pasado que voy a un restaurante con ganas de beber una buena botella de vino; llegado al establecimiento, resulta que en la carta no hay ninguna botella que satisfaga mi imperiosa necesidad de poder libar un vino adecuado, lo que supone un pequeño disgusto y decepción (con una bajada de mi estado de ánimo).
A veces, encontramos restaurantes con una carta con platos extraordinarios, pero con una carta de vinos, muy limitada o incluso, ridícula.
Y a mí, como amante del vino, cuando no tengo una opción de vino correcta, el desencanto que me provoca, hace que la comida (por más buena que sea), el restaurante (por más bonito que sea) y el servicio (por más atento que sea), sea percibido con una valoración mucho más baja, y si alguien me pregunta por mi opinión del restaurante, éste pasa a formar parte de la lista de “la-cocina-es-buena-pero-no-tienen-vino”, y por tanto, será un restaurante que no contemplo como opción de segunda visita, ni como recomendable.
En cambio, si tengo la opción de llevar una buena botella de vino, esto hará que la buena comida del restaurante, el entorno y el servicio, sean valorados en su correcta medida, o incluso al alza, porque la alegría de abrir una buena botella, hace que el recuerdo que perdura de la experiencia, sea mucho mejor.
Y también hará que vuelva.
Y que lo recomiende.
El buen recuerdo, hace que el subconsciente, lo valore mejor, y el mal recuerdo, el subconsciente lo elimina de la lista de posibles opciones. Esto es así, le pueden preguntar a Lluis Bassat.
Los publicistas siempre trabajan en que la percepción de marca, tenga connotaciones positivas, y esto hace que el cliente, subconscientemente, tenga la marca en consideración, y que la compre.
Por lo tanto, si un restaurante, que permita (y cobre, claro), llevar vino a sus clientes, es más probable que el cliente se vaya con un mejor recuerdo del restaurante (pues ha comido bien y ha bebido mejor), y por tanto, que vuelva.

Entonces pues, animo a toda la restauración del país, a incluir dentro de sus servicios, el concepto de descorche. Quizá ese día no venda tantas botellas, pero ganará clientes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content