½ Visita a celler Recaredo

visita+vinya+recaredo+(2)
La gent  de verema.com, em convida a visitar el Celler Recaredo a Sant Sadurní de Noia. El celler, dirigit ara per Ton Mata, en l’apartat tècnic, és una celler abanderat de la viticultura biodinàmica del país, pel que fa a la producció de CAVA.
visita+vinya+recaredo+3
Visitem la vinya, trepitjant el terreny i l’entorn de la vinya. En Ton Mata ens va explicant quina és la seva experiència a mesura que ha anat aplicant les tècniques de l’agricultura biodinàmica. Ens comenta que hi ha aspectes en els que encara no hi ha entrat, pràctiques elles, que tenen un caire, sovint titllat de esotèric.
L’agricultura biodinàmica, busca una integració en el medi, sense crear agressions i intentant agregar a la tota la fauna, flora i microorganismes locals, per a que tinguin el seu espai, i puguin desenvolupar-se sense perjudicar els cultius. S’intenta revitalitzar al màxim tota forma de vida que hi hagi present.
I això passa per tenir una terra molt viva, fent incidència en aplicar molt de compost a la vinya, per pujar l’índex de matèria orgànica del sòl, i per potenciar tant la vida subterrània (cucs) com la vida Aérea, plantes i herbes que hi puguin créixer (en el passat, a la vinya hi havia arbres fruiters, d’aquí el préssec de vinya, pràcticament desaparegut avui en dia) el  i tota mena d’insectes que hi pugui haver.
La terra no es llaura, no s’hi intervé amb el tractor, per evitar la compactació del sòl.
Sols es sega l’herba, per a tenir una coberta vegetal, amb unes plantes que entren en competència hídrica amb els ceps, que mantenen el terreny airejat amb les seves arrels i que fan aportació de matèria orgànica, àcids i minerals.
visita+vinya+recaredo+fusi%C3%B3
Evidentment no utilitza cap mena d’insecticida ni herbicida. Actualment utilitza el mètode de la confusió sexual (feromones) per a controlar l’atac de la lobesia botrana, però estan instal·lant nius de rats penats per a lluitar contra la lobesia amb un depredador natural.
Utilitza preparats biodinàmics, però no tots, i ha pogut comprovar que realment funcionen i que aporten molts microorganismes a la vinya.
Sovint, algunes practiques biodinàmiques són simple fruit de l’observació; Si en un cultiu eliminem totes les herbes i sols deixem la planta que volem cultivar, els insectes sols podran subsistir de  la planta que cultivem, ja que li hem eliminat les altres: i haurem de fumigar per evitar que perjudiqui al nostre cultiu.
En canvi, si deixem altres plantes, evitarem que aquets insectes ataquin a la plantació. Això és observar la natura, i aplicar el sentit comú. I molt sovint, massa sovint, això no es fa.
Ton Mata ens va dir:
Quan una persona te febre, si pren antibiòtic, això es agricultura extensiva.
Si pren uns vapors amb herbes, aleshores és agricultura ecològica
I si es pregunta per què està malalt, això és viticultura biodinàmica.
Acabada la interessant visita a la vinya, anem al celler. Recaredo te una producció d’unes 300.000 ampolles, i fan criances molt llargues al cava.
El seu cava  insígnia és el Turó d’en Mota, elaborat únicament amb xarel·lo, doncs, segons ens explica, aquesta varietat és rica en  antioxidants, té bona acidesa, i aguanta criances llargues. Recaredo fan la segona fermentació i posterior criança, sempre en tap de suro.
No puc parlar dels productes del celler perquè no he aconseguit tastar-los.
Segons la planificació de la visita, a les 21h00 havíem d’estar entaulats tastant els caves de la casa, però eren les 22h30 i encara no s’havia començat el tast.
Coincidint amb el vijazz, que se celebrava  a Vilafranca del Penedès, a les 23h, jo havia de dirigir-hi un tast, i vaig haver de marxar de Recaredo sense tastar ni una ampolla, ni sopar.
Ja és el segon cop que visito aquest celler i no puc tastar res.               
Versión Castellana
La gente de verema.com, me invita a visitar la Bodega Recaredo en Sant Sadurní de Noia. La bodega, dirigida ahora por Ton Mata, en el apartado técnico, es una bodega abanderada de la viticultura biodinámica del país, en cuanto a la producción de CAVA.
Visitamos la viña, pisando el terreno y su entorno. Ton Mata nos va explicando cuál es su experiencia a medida que ha ido aplicando las técnicas de la agricultura biodinámica. Nos comenta que hay aspectos en los que aún no ha entrado, prácticas que, tienen un carácter, a menudo tachado de esotérico.
La agricultura biodinámica, busca una integración en el medio, sin crear agresiones e intentando agregar a la toda la fauna, flora y microorganismos locales, para que tengan su espacio y puedan desarrollarse sin perjudicar a los cultivos. Se intenta revitalizar al máximo toda forma de vida que haya presente.
Y eso pasa por tener una tierra muy viva, haciendo incidencia en aplicar mucho compost en la viña, para subir el índice de materia orgánica del suelo, y para potenciar tanto la vida subterránea (gusanos) como la vida aérea, plantas y hierbas que puedan crecer, y todo tipo de insectos que pueda haber.
En la tierra no se interviene con el tractor, para evitar la compactación del suelo, no se para el arado.
Sólo se siega la hierba, para tener una cubierta vegetal, con unas plantas que entran en competencia hídrica con las cepas, que mantienen el terreno aireado con sus raíces y que  aportan materia orgánica, ácidos y minerales.
Evidentemente no utiliza ningún tipo de insecticida ni herbicida. Actualmente utiliza el método de la confusión sexual (feromonas) para controlar el ataque de la lobesia botrana, pero están instalando nidos de murciélagos para luchar contra la lobesia con un depredador natural.
Utiliza preparados biodinámicos, pero no todos, y ha podido comprobar que realmente funcionan y que aportan cantidad de microorganismos a la viña.
A menudo, algunas prácticas biodinámicas son simple fruto de la observación; Si en un cultivo eliminamos todas las hierbas y sólo dejamos la planta que queremos cultivar, los insectos sólo podrán subsistir de la planta que cultivamos, ya que les hemos eliminado las demás: y tendremos que fumigar para evitar que perjudique a nuestro cultivo.
En cambio, si dejamos otras plantas, evitaremos que estos insectos ataquen a la plantación. Esto es simple observación de la naturaleza, y aplicar el sentido común. Y muy a menudo, demasiado a menudo, esto no se hace.
Ton Mata nos dijo:
Cuando una persona tiene fiebre, si toma antibiótico, esto se agricultura extensiva.
Si toma unos vapores con hierbas, entonces es agricultura ecológica
Y si se pregunta por qué está enfermo, esto es viticultura biodinámica.
Terminada la interesante visita a la viña, vamos a la bodega. Recaredo tiene una producción de unas 300.000 botellas, y realizan crianzas muy largas al cava.
Su cava insignia es el Turó d’en Mota, elaborado únicamente con Xarel·lo, pues, según nos cuenta, esta variedad es rica en antioxidantes, tiene buena acidez, y aguanta crianzas largas. Recaredo hacen la segunda fermentación y posterior crianza, siempre en tapón de corcho.
No puedo hablar de los productos de la bodega porque no he conseguido catarlos.
Según la planificación de la visita, a las 21h00 teníamos que estar sentados catando los cavas de la casa, pero eran las 22h30 y aún no se había comenzado la cata.
Coincidiendo con el Vijazz, que se celebraba en Vilafranca del Penedès, a las 23h, yo debía dirigir allí una cata, y tuve que marchar de Recaredo sin probar ni una botella, ni cenar.

Ya es la segunda vez que visito esta bodega y no puedo catar nada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content