Vi contra el càncer, vino contra el cáncer

evangelia litsa tsiani
El càncer de pulmó és una de les malalties més greus de l’ésser humà, responsable dels majors índexs de mortalitat a escala mundial. És la primera causa de mortalitat per càncer en l’home i la tercera, després del de còlon i mama, en la dona, causant més d’un milió de morts cada any a tot el món. El 83 per cent de les persones que desenvolupen la malaltia moren en menys de cinc anys.
Un grup d’investigadors canadencs s’ha proposat millorar l’esperança de vida en pacients que pateixen aquesta malaltia utilitzant vi.
Els investigadors, de la Universitat de Brock i la Universitat McMaster a Ontario, van assenyalar en un estudi publicat a la revista Cancer Cell International, que investigacions realitzades in vitro utilitzant cèl·lules amb càncer, i fins i tot estudis epidemiològics, indiquen que el vi negre té propietats anticancerígenes.
Segons l’estudi, aquesta capacitat se li atribueix al vi negre per ser una font rica en resveratrol.
Per a aquesta investigació, l’equip va decidir mesurar el impacte de vins negres i blancs en les cèl·lules de càncer de pulmó, no de cèl·lules petites de carcinoma. Així, segons detalla l’estudi, es van exposar mostres de cèl·lules de càncer de pulmó a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir i Riesling, procedents de cellers locals.
Els resultats obtinguts van revelar que tots dos tipus de vins, negres i blancs, van detenir la propagació del càncer de pulmó, però els negres van ser més efectius. El vi negre va aturar eficaçment la propagació de les cèl·lules canceroses, en comparació amb el grup de control, al 2% de concentració. Per al vi blanc, similars resultats no van ocórrer fins al 5%.
La seva hipòtesi és que el contingut fenòlic total, que va ser molt més gran en el vi negre, pot ser el responsable d’aquests resultats.
Pròxim pas, l’assaig clínic en éssers humans
L’estudi va mostrar que el vi negre atura el creixement i la supervivència de les cèl·lules de càncer de pulmó. Encara que es va advertir que l’equip no pot fer recomanacions sobre el consum de vi perquè es tractava de proves en les cèl·lules canceroses de pulmó humà realitzades en laboratori. El seu pròxim pas és usar dosis de vi, corresponents a consum moderat, en els éssers humans, i examinar l’efecte sobre el creixement del tumor en els ratolins.
Si observen una reducció significativa en el creixement del tumor amb el vi, llavors es tindrà una forta evidència que justifiqui la necessitat d’un assaig clínic i un estudi en pacients amb càncer.
Font: vinetur.com
Versión Castellana
El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves del ser humano, responsable de los mayores índices de mortalidad a escala mundial. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en el varón y la tercera, después del de colon y mama, en la mujer, causando más de un millón de muertes cada año en todo el mundo. El 83 por ciento de las personas que desarrollan la enfermedad fallecen en menos de cinco años.
Un grupo de investigadores canadienses se ha propuesto mejorar la esperanza de vida en pacientes que sufren esta enfermedad usando vino.
Los investigadores, de la Universidad de Brock y la Universidad McMaster en Ontario, señalaron en un estudio publicado en la revista Cancer Cell International, que investigaciones realizadas in vitro utilizando células con cáncer, e incluso estudios epidemiológicos, indican que el vino tinto tiene propiedades anticancerígenas.
Según el estudio, esta capacidad se le atribuye al vino tinto por ser una fuente rica en resveratrol.
Para esta investigación, el equipo decidió medir el impacto de vinos tintos y blancos “en las células de cáncer de pulmón, no de células pequeñas de carcinoma“. Así, según detalla el estudio, “se expusieron muestras de células de cáncer de pulmón a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Riesling, procedentes de bodegas locales.
Los resultados obtenidos revelaron que ambos tipos de vinos, tintos y blancos, detuvieron la propagación del cáncer de pulmón, pero los tintos fueron más efectivos. El vino tinto detuvo eficazmente la propagación de las células cancerosas, en comparación con el grupo de control, al 2% de concentración. Para el vino blanco, similares resultados no ocurrieron hasta el 5%.
Su hipótesis es que el contenido fenólico total, que fue mucho mayor en el vino tinto, puede ser el responsable de estos resultados.
Próximo paso, ensayo clínico en seres humanos
El estudio mostró que el vino tinto detiene el crecimiento y la supervivencia de las células de cáncer de pulmón. Aunque se advirtió de que el equipo no puede hacer recomendaciones sobre el consumo de vino porque se trataba de pruebas en las células cancerosas de pulmón humano realizadas en laboratorio. Su próximo paso es usar dosis de vino, correspondientes a consumo moderado, en los seres humanos, y examinar el efecto sobre el crecimiento del tumor en los ratones.
Si observan  una reducción significativa en el crecimiento del tumor con el vino, entonces se tendrá una fuerte evidencia que justifique la necesidad de un ensayo clínico y un estudio en pacientes con cáncer.

Fuente: vinetur.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tens cap dubte?
Enviar WhatsApp
Skip to content